You are currently viewing Wektory życia

Wektory życia

Czworo nauczycieli naszej placówki panie Monika Rahnefeld, Joanna Olejniczak, Katarzyna Szala i Marta Biernat w ramach nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyły 30 godzinne szkolenie W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze uzyskując uprawnienia do realizacji rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 .
W ramach tego działania zostały opracowane warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia”, które nasze nauczycielki będą realizować.
Zajęcia te wpisują się w politykę prorodzinną Państwa i mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, a także pogłębienie, ugruntowanie i uaktualnienie zagadnień dotyczących zdrowia prokreacyjnego. Dzięki tym warsztatom młodzież będzie miała okazję do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania:
– Jaki wpływ na moją przyszłość mają dzisiaj podejmowane przeze mnie decyzje
i zachowania?
– Jak osiągnąć dojrzałość do miłości?
– Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne?
– Jak przygotować się do rodzicielstwa?
– Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?
Miłość, udane życie rodzinne, dzieci, od wielu lat wskazywane są jako główne cele dążenia polskich 18-latków. Rzetelnie realizowane w szkole zajęcia o charakterze prorodzinnym mają duży wpływ na unikanie przez młodzież zachowań ryzykownych i przyjmowanie przez nią odpowiedzialnej postawy wobec małżeństwa i rodziny. Efekty tych zajęć uwidacznia również porównanie zachowań seksualnych nastolatków z Polski i z krajów zachodniej Europy. Problemy wczesnej inicjacji seksualnej, nastoletniego macierzyństwa i aborcji rzadziej dotykają młodzież polską niż zachodnioeuropejską. Wektory życia to nowatorskie
i ciekawe zajęcia, zaprojektowane w formie warsztatów psychoedukacyjnych, oparte na różnorodnych grach edukacyjnych i bogato obudowane pomocami dydaktycznymi.