Grupy przedszkolne

Przedszkole Specjalne nr 6 „Kraina Tęczy” we Wschowie  jest dla dzieci pełnosprawnych intelektualnie z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową w tym z afazją i autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi

NASZE PRZEDSZKOLE

OFERUJE:

 1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Indywidualne podejście do każdego dziecka – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 3. Małe grupy przedszkolne
 4. Wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 5. Bezpłatne zajęcia specjalistyczne
 6. Bezpłatny dowóz dzieci

W grupie przedszkolnej przebywa maksymalnie 10 dzieci, z którymi współpracuje nauczyciel-pedagog specjalny oraz pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści:

 1. Logopeda
 2. Neurologopeda
 3. Psycholog
 4. Pedagog
 5. Rehabilitant
 6. Terapeuta integracji sensorycznej
 7. Surdopedagog
 8. Tyflopedagog
 9. Terapeuta EEG Biofeedback
 10. Terapeuta uwagi słuchowej-Tomatis

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 2. Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
 3. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
 4. Stymulacja polisensoryczna
 5. Integracja Sensoryczna
 6. Pedagogika zabawy
 7. Dogoterapia
 8. Muzykoterapia
 9. Arteterapia
 10. Alternatywne Metody komunikacji