Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
Jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski w Naszym Ośrodku?

  • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. 
  • odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych 
  • współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły 
  • ściśle współpracuje z samorządami klasowymi 

SKŁAD AKTYWU SAMORZĄDU :

Agata Myszona- przewodnicząca

Zuzanna Żegalska

Fabian Pikuło