Grupy wychowawcze w SOSW

Grupy wychowawcze stanowią integralną część Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. Zapewniają wychowankom pobyt i opiekę wychowawczą przez cały tydzień, tzn. od poniedziałku do piątku (i w niedzielę od godziny 15.00).

Każda grupa to jakby osobne mieszkanie, pokoje mieszkalne 2,3,4 osobowe, toalety.  Każda grupa  mama swój własny aneks kuchenny oraz świetlicę. Posiadamy także salkę rehabilitacyjną, bilard oraz stół do tenisa.  Możemy korzystać z dużej sali gimnastycznej, placu zabaw oraz boiska szkolnego.

Poszerzamy i uzupełniamy pracę szkoły, stwarzając warunki do właściwego rozwoju. W trakcie nauki własnej wychowawcy kładą nacisk na indywidualizację procesu edukacyjnego, stosują aktywizujące metody nauczania.

Zajęcia świetlicowe i popołudniowe są prowadzone przez nauczycieli-wychowawców między innymi, zajęcia sportowe, komputerowe z dostępem do Internetu, kulinarne, relaksacyjne, plastyczno-techniczne, taneczne, rekreacyjne, zajęcia z harcerstwa oraz wg zainteresowań własnych wychowanków. Organizujemy również imprezy okolicznościowe oraz uroczystości (np. turniej w warcaby, tenisa stołowego, spotkania Wigilijne, Wielkanocne, urodziny wychowanków itp. )

Organizujemy także wycieczki (m.in. do Warszawy, Krakowa), biwaki do Lginia oraz wycieczki rekreacyjne nad pobliskie jeziora i lasy.

RAMOWY PLAN DNIA

W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH:

6.00 – 8.00 – zajęcia poranne – pobudka, toaleta poranna, porządki w sypialniach, śniadanie, wyjście do szkoły;

12.30 – 15.00 – zajęcia opiekuńcze – obiad, gry i zabawy świetlicowe, odpoczynek po zajęciach lekcyjnych, zabawy na placu zabaw;

15.00 – 17.30 – zajęcia świetlicowe, – nauka własna;

18.00 – 21.00 – kolacja, odpoczynek po posiłku, porządkowanie sypialni, toaleta wieczorna, wspólne oglądanie tv;

21.00 – 22.00 – wychowankowie w swoich sypialniach wyciszają się i przygotowują do ciszy nocnej;

22.00 – 6.00 – cisza nocna;