Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe15 – 28 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 
5. Egzamin ósmoklasisty25-27 maja 2021r.
6.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodziewg komunikatu CKE
7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych25 czerwca 2021 r.
8.Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

09, 10 listopada 2020

04, 05 stycznia 2021

25, 26, 27 maja 2021 – nie dotyczy uczniów klasy VIII

04 czerwca 2021