Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna28 marca- 2 kwietnia 2024
5. Egzamin ósmoklasisty26 kwietnia 2024 r.
6.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodziewg komunikatu CKE
7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
8.Ferie letnie21 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.