Do SOSW może być przyjęte dziecko, które posiada:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • Skierowanie Starosty Powiatu Wschowskiego do kształcenia specjalnego w SOSW we Wschowie.