You are currently viewing Konkurs Plastyczny – „Zabytki Wschowy”

Konkurs Plastyczny – „Zabytki Wschowy”

Konkurs odbywał się w ramach projektu „Wschowa Miasto Królewskie”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie SOSW we Wschowie.

Celem konkursu było:

– zwrócenie uwagi młodzieży na zabytki Wschowy, ich piękno architektury i dziedzictwo kulturowe,                                                                                                           

-rozwijanie kreatywności artystycznej uczestników.

Jurorami w konkursie byli uczniowie, którzy wśród grona uczestników wyłonili następujących laureatów:

I miejsce – Lilianna Krawczak (kl. 2BS),

II miejsce – Anita Keler (kl. 5 SP),

III miejsce – Piotr Woźny (kl. 8 ZET) .

Wszyskie osoby biorące udział w konkursie otrzymały nagrody, zakupione ze środków finansowych projektu.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, które pozyskało dotację z Gminy Wschowa  i  Powiatu Wschowskiego w ramach zadania publicznego „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Joanna Chodorowska