You are currently viewing Grupy wychowawcze czyli szkolny internat

Grupy wychowawcze czyli szkolny internat

          Grupy wychowawcze stanowią integralną część Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. Zapewniają wychowankom pobyt i opiekę wychowawczą przez cały tydzień( od 6.30 w poniedziałek do 15.00 w piątek).

          Każda grupa  ma pokoje 2-4 osobowe,  aneks kuchenny oraz świetlicę. Korzystamy z dużej sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska szkolnego, ogrodu sensorycznego, pracowni komputerowej.

Poszerzamy i uzupełniamy pracę szkoły, stwarzając warunki do właściwego rozwoju. W trakcie nauki własnej wychowawcy wspomagają naukę czytania, liczenia i pisania.  Wychowankowie zdobywają umiejętności życia codziennego
(prasowanie, ścielenie łóżka, składnie odzieży, przygotowanie prostych dań, zakupy i inne), które wykorzystają w dorosłości. Opiekę zapewnia także pedagog i psycholog szkolny, który pełni dyżur w zaplanowanych, stałych  dniach.

Zajęcia świetlicowe i popołudniowe:  sportowe, komputerowe z dostępem do internetu, kulinarne, relaksacyjne, plastyczno-techniczne, taneczne, rekreacyjne, zajęcia z harcerstwa prowadzone są zgodnie z  zainteresowaniami  wychowanków.  Organizujemy imprezy okolicznościowe oraz uroczystości (np.  tenisa stołowego, spotkania Wigilijne, Wielkanocne, urodziny wychowanków itp.)

Organizujemy także wycieczki rekreacyjne nad pobliskie jeziora i lasy, wyjazdy na basen, biwaki.

Pobyt w grupach wychowawczych jest bezpłatny. Rodzic/opiekun pokrywa tylko koszt wyżywienia( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Możliwość ubiegania się o dofinansowanie z OPS. Rodzice/ opiekunowie, których dzieci przebywają w grupach wychowawczych zachowują wszelkie świadczenia finansowe/socjalne.

RAMOWY PLAN DNIA:

6.00 – 8.00 – zajęcia poranne – pobudka, toaleta poranna, porządki w sypialniach, śniadanie, wyjście do szkoły;

12.30 – 15.00 – zajęcia opiekuńcze – obiad, gry i zabawy świetlicowe, odpoczynek po zajęciach lekcyjnych, zabawy na placu zabaw;

15.00 – 17.30 – zajęcia świetlicowe, – nauka własna;

18.00 – 21.00 – kolacja, odpoczynek po posiłku, porządkowanie sypialni, toaleta wieczorna, wspólne oglądanie tv;

21.00 – 22.00 – wychowankowie w swoich sypialniach wyciszają się i przygotowują do ciszy nocnej;

22.00 – 6.00 – cisza nocna;