You are currently viewing „Moja ulubiona bajka”

„Moja ulubiona bajka”

W ramach realizacji projektu „Bajkowy świat, który bawi, uczy i wychowuje” odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona bajka”. Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie zostały zaprezentowane na wystawie. Znalazły się tam dzieła zarówno dzieci z naszego przedszkola, jak i uczniów Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy sami  wybrali  zwycięzców głosując indywidualnie  na poszczególne prace plastyczne. Nikt jednak nie został bez nagrody, każdy otrzymał upominek, który sam mógł sobie wybrać. Wszystkim gratulujemy zdolności plastycznych, odwagi oraz nagród.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek, finansowany ze środków Fundacji PZU.

Sylwia Morawska

Joanna Chodorowska