You are currently viewing „Myślę, więc nie śmiecę”

„Myślę, więc nie śmiecę”

Plastikowe odpady stały się jednym z problemów cywilizacyjnych. Aby z nim walczyć wystarczy zacząć od siebie zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia oraz wdrażając w życie ideę  mniej odpadówzasadę 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj, odnawiaj).

Akcja „Sprzątanie świata”, która jest częścią ogólnoświatowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”, zachęca do porządkowania i dbania o środowisko naturalne.

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku uczniowie naszego Ośrodka przyłączyli się do akcji. Młodzież została zapoznana z ideą akcji oraz  z potrzebami ochrony środowiska. Sprzątaniem objęliśmy teren wokół szkoły, miejski park oraz teren lasu  w Leśnictwa Mały Bór.

Celem udziału uczniów w akcji „Sprzątanie świata” jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Joanna Chodorowska

Joanna Burdziłowska

Justyna Górczak