You are currently viewing TUS w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”.

TUS w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, które realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym we Wschowie w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, finansowanego ze środków PFRON,  wyposażają uczestników w podstawowe umiejętności życiowe związane z relacjami z drugim człowiekiem.

Spotkania rozpoczynamy od rozmów przy herbacie,  dbając o stworzenie dobrego, ciepłego klimatu i wzajemnej akceptacji. Jest to czas na wyrażenie swojego samopoczucia, podzielenia się sprawami, które potrzebują omówienia i przepracowania.

Nasi absolwenci uczą się  budowania prawidłowych relacji. W codziennych kontaktach poznają jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać.  Uczą się odczytywania i nazywania emocji zarówno swoich, jak i innych osób, uczą się słuchania i rozmawiania z drugim człowiekiem.

W bieżącym roku wspomaga nas Pani psycholog Lucyna Zielnica.  Samodzielność, decyzyjność i cierpliwość beneficjenci  ćwiczą podczas zabaw i gier, wspólnych rozmów, spacerów, wyjazdów i spotkań w miejscach publicznych( kręgielnia, pizzernia, kawiarnia, sklep).

W tym roku jesteśmy nastawieni na samodzielne planowanie zadań. Tradycją stało się organizowanie „nocowania” w szkole. Wszyscy

z wyjątkowym zaangażowaniem i starannością przygotowują się do tego wydarzenia( pakują walizki, gotują obiad, planują miejsca do spania, uczą się spędzania czasu w towarzystwie rówieśników, bez rodziców). Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla młodzieży uczącej się w SOSW. Poza tym uczestnicy zajęć planują wszelkie inne działania: wyszukują cen, godzin pracy  np. kawiarni, rezerwacji torów na kręgielni, sprawdzenia połączeń transportu publicznego, planowania uroczystości, zapraszanie gości, przygotowanie upominków, dbania

o estetykę w sali(układanie, sprzątanie, mycie okien, dzielenie się obowiązkami). Podczas zajęć szczególnie  pamiętamy o urodzinach wszystkich uczestników, o pielęgnowaniu  tradycji  świąt i innych uroczystości. Zajęcia są okazją, by uczyć się siebie poprzez budowanie relacji z drugim człowiekiem.

       Spotkania są  ciekawym i ubogacającym  doświadczeniem  dla uczestników zajęć i terapeuty. Pozytywnie wpływają na budowanie relacji, samooceny, pewności siebie i aktywności społecznej.