You are currently viewing <strong>„Każdy ma swój Mount Everest”</strong>

„Każdy ma swój Mount Everest”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” w roku szkolnym 2022/2023 jest realizatorem projektu „Każdy ma swój Mount Everest”.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU, w ramach dotacji konkursowej – Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2022.  Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.

Rok 2022 jest rokiem Wandy Rutkiewicz,  jednej z najwybitniejszych kobiet w himalaizmie światowym. W tym roku przypada 30 rocznica jej śmierci. Chcąc uczcić jej pamięć chcemy przybliżyć młodzieży sylwetkę wielkiej Himalaistki oraz poszerzyć ich wiadomości na temat gór tych najwyższych, ale i polskich.

Podopieczni  Stowarzyszenia codziennie borykają się z przeciwnościami, jakie niesie im niepełnosprawność i związane z nią ograniczenia, a także odrzucenie społeczne i niski status materialny. Dlatego wzorem dla beneficjentów w przełamywaniu barier, lęków i własnych słabości jest Wanda Rutkiewicz, a jej słowa „Każdy ma swój Mount Everest” trafnie odnoszą się do sytuacji  życiowych beneficjentów, które często  są dla nich jak szczyt nie do zdobycia, a o zdobyciu którego marzą. Projekt ma za cel stwarzać sytuacje do odnoszenia sukcesu i rozwoju młodzieży, poszerzania ich możliwości i wykorzystania potencjału, zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej.

Projekt realizowany będzie w różnych formach aktywności, min odbędą się  spotkania przybliżające postać Wandy Rutkiewicz oraz piękno i niebezpieczeństwo gór, zajęcia praktyczne mające na celu przygotowanie i wdrożenie uczestników do aktywnej turystyki, wycieczki trekkingowe, konkursy: międzyszkolny konkurs wiedzy o górach i konkurs plastyczny. Ciekawym wydarzeniem organizowanym w I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie będzie spotkanie z alpinistką, zdobywczynią ośmiotysięcznika Gaszerbrum II w Karakorum.

Projekt realizując swoje cele dostarczy młodzieży wielu wrażeń, emocji, przełamie uprzedzenia. Dla wielu z nich będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie z górami.

                                                                                                               Joanna Chodorowska

                                                                                                                    Sylwia Morawska