You are currently viewing Zakończenie projektu „Każdy ma swój Mount Everest” w SOSW we Wschowie.

Zakończenie projektu „Każdy ma swój Mount Everest” w SOSW we Wschowie.

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” realizowało projekt finansowany z dotacji Fundacji PZU.

Projekt „Każdy ma swój Mount Everest” realizowany był w okresie od 1.08.2022r. do 31.01.2023r, w ramach konkursu dotacyjnego Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2022. Bezpośrednimi uczestnikami projektu byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego we Wschowie. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach, które poszerzyły ich wiedzę o najwyższych górach świata i Polski, przybliżyły beneficjentom postać Wandy Rutkiewicz oraz osób związanych z górami, uczyły przygotowań i bezpiecznego poruszania się na szlakach górskich. Młodzież zdobyte umiejętności wykorzystywała podczas wycieczek w Beskid Śląski i w Góry Izerskie. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z górami. Uczestnictwo w Międzyszkolnym Konkursie Krajoznawczym oraz w Konkursie Plastycznym dało możliwość wykazania się zdobytą wiedzą oraz uzdolnieniami plastycznymi. Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z alpinistką Aleksandrą Dzik, zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie, w którym również wzięła udział młodzież tej szkoły.

Młodzież uczestnicząc w projekcie miała szansę na zdobywanie nowych doświadczeń, realizację zainteresowań i pasji oraz podejmowanie wyzwań. Projekt umożliwił uczestnikom przełamywanie barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Wzorem do naśladowania była autorka słów „Każdy ma swój Mount Everest” Wanda Rutkiewicz, jedna z najwybitniejszych kobiet w himalaizmie światowym.

Dziękujemy Fundacji PZU za wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację działań projektu.

Joanna Chodorowska

Sylwia Morawska