You are currently viewing Lekcja języka polskiego nie musi być nudna…

Lekcja języka polskiego nie musi być nudna…

                        Praca na lekcjach języka polskiego w klasie VII opiera się na współpracy w parach i w grupie. Najczęściej tworzymy mapę myśli, dzięki której każdy podaje swoje propozycje i pomysły. Dzisiaj rozmawialiśmy o kontrastach i różnicach, które zauważamy w naszym codziennym życiu. Zadanie polegało na dobraniu/wyszukaniu wyrazów przeciwstawnych. Ćwiczenie było doskonałym wstępem do omówienia wiersza o życiu(miłości) i śmierci.