You are currently viewing „Podróż po państwach Unii Europejskiej”

„Podróż po państwach Unii Europejskiej”

W ramach projektu „W podróży po Unii Europejskiej”  oraz „Polska w kręgu państw Unii Europejskiej” uczniowie kl. 4-8 SzP i ZET oraz BS i SPdP wzięli udział w działaniu mającym na celu zaprezentowanie  państw Unii Europejskiej. Każda z klas losowała państwo – członka Unii Europejskiej, na temat którego przygotowywała wystawę przybliżającą ciekawostki o tym państwie, jego kulturę i tradycje.

Joanna Chodorowska