You are currently viewing Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy

Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy

Dnia 31 maja 2022  roku uczniowie  klasy III Branżowej Szkoły I stopnia i klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie panią Agnieszką Kowalską. Celem spotkania była ocena istniejących możliwości na lokalnym rynku pracy,  zapoznanie z formami pomocy jakich udziela Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Uczniowie  dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić, aby zarejestrować się  jako osoba bezrobotna, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz  inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji szkoleń, kursów   i różnego rodzaju projektów dla osób bezrobotnych.
           Serdecznie dziękujemy Dyrekcji PUP za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie naszego Ośrodka.