You are currently viewing Ślubuję na Sztandar…

Ślubuję na Sztandar…

W dniu 18 października br. odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów kl. 4 Szkoły
Podstawowej, kl. 1 Branżowej Szkoły I stopnia oraz kl. 1 Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie w obecności Dyrekcji SOSW, nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz delegacji klas złożyli przysięgę:


Ślubuję na sztandar Naszej Szkoły
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia,
być dobrym i uczciwym człowiekiem,
strzec honoru i dobrego imienia szkoły,
szanować nauczycieli, rodziców i kolegów,
uczyć się tego co piękne i mądre,
czcić i kochać swoją Ojczyznę.

Był to symboliczny moment, przyjęcia nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej. Jest to dla nich zaszczyt, ale są to i zobowiązania.
Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody za najlepiej zdany Egzamin Ósmoklasisty oraz najlepiej zdany Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodowe. Pierwszą nagrodę otrzymał Joan Stocki , drugą absolwent Szkoły Branżowej I stopnia- Michał Pilarski. Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek.
Bohaterom uroczystości życzymy samych sukcesów oraz spełnienia młodzieńczych marzeń.

Wychowawcy klas