You are currently viewing „Wschowa – Miasto Królewskie”

„Wschowa – Miasto Królewskie”

     

      W ramach realizacji projektu „Wschowa – Miasto Królewskie”, odbyło się spotkanie z przedstawicielem wschowskiego Bractwa Rycerskiego „Rota św. Judy Tadeusza”. Pan Bogdan Jaworski w bardzo interesujący sposób przybliżył młodzieży postać rycerza średniowiecznego,  jego rolę, etos i kodeks postępowania. Rycerz musiał być nie tylko wierny ideałom chrześcijańskim i uosabiać wszelkie cnoty, ale także wyróżniał go wygląd zewnętrzny. Jak powinien się prezentować idealny rycerz, o tym również mogli przekonać się uczestnicy spotkania, przymierzając i oglądając akcesoria rycerskie.
      Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” , finansowanego z dotacji Gminy Wschowa i Powiatu Wschowskiego w ramach zadania publicznego „ Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Joanna Chodorowska