You are currently viewing Zajęcia ogrodnicze

Zajęcia ogrodnicze

Rehabilitacja 25+

Zajęcia ogrodnicze, to jedne z sześciu zajęć realizowanych w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” od 1 października 2021 do 30 czerwca 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym we Wschowie. Całkowite wsparcie świadczone dla beneficjentów programu zostało w 100% sfinansowane ze środków PFRON. Celem zajęć ogrodniczych było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych. Zajęcia ogrodnicze są formą terapii opierającej się na naturalnym związku człowieka z przyrodą. W zależności od stopnia niepełnosprawności prace ogrodnicze dostosowane były do możliwości uczestników i pełniły funkcję rehabilitacji na świeżym powietrzu. Dały poczucie przydatności, odpowiedzialności za określoną czynność, były także źródłem spokoju i wyciszenia. W ramach zajęć ogrodniczych zostały zakupione potrzebne narzędzia, nasiona, sadzonki oraz szklarnie, w których uczestnicy posiali pierwsze warzywa. Przez cały okres aż do pierwszych zbiorów podlewali, pielili chwasty, sadzili kwiaty, zioła, krzewy. Uczestnicy programu „Rehabilitacja 25 plus”, podczas zajęć ogrodniczych nabywali nowe oraz kształtowali już posiadane umiejętności, posługiwali się różnymi narzędziami odpowiednio dobranymi do rodzaju prac. Uczyli się prawidłowego zasiewu i sadzenia roślin w tym również, pielęgnacji działki w stosunku do pór roku. W okresie zimowym układali dekoracje z roślin, zakładali szklane ogrody, dbali o rośliny ozdobne, wykonywali palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.

Realizator i koordynator zajęć Justyna Górczak