You are currently viewing Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” w SOSW wraz ze Starostwem Powiatowym realizuje projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”, w ramach którego realizowane są m.in. remonty trzech pomieszczeń – sali do zajęć tanecznych, sali do zajęć ceramicznych i sali treningu umiejętności społecznych. Zaplanowane i już zrealizowane remonty sal były niezbędne w celu ich przystosowania do potrzeb dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Przedszkole nie dysponowało pomieszczeniami, w których istniały warunki do realizacji zajęć w formie grupowej, kształtujących świadomość własnego ciała oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – tak ważne w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Teraz jest inaczej, jest pięknie.

Projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020