You are currently viewing Zielony ślad

Zielony ślad

W ramach współpracy z Leśnictwem Mały Bór uczniowie Branżowej Szkoły oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w akcji sadzenia lasu. Kontynuowana tradycja sadzenia drzew sięga wielu lat. Pierwsze posadzone przez młodzież drzewa – dęby, mają już 22 lat. Prace odbywają się pod czujnym okiem Leśniczego pana Tomasza Urbańskiego. Angażowanie młodzieży w akcje sadzenia młodego drzewostanu, przyczynia się nie tylko do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia, ale inspiruje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz służy budowaniu postaw proekologicznych .

Joanna Chodorowska