You are currently viewing Międzyszkolny konkurs krajoznawczy w SOSW we Wschowie

Międzyszkolny konkurs krajoznawczy w SOSW we Wschowie

23 kwietnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie odbył się Konkurs Krajoznawczy „W podróży po Unii Europejskiej”, skierowany do uczniów placówek kształcenia specjalnego. Temat konkursu nie był przypadkowy. W obecnym roku obchodzimy 20 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konkurs był jednym z działań odbywających się w ramach projektów Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” finansowanych z zadania publicznego: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA, EDUKACJA I WYCHOWANIE – „Polska w kręgu państw Unii Europejskiej” dotowanego przez Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz „W podróży po Unii Europejskiej” dotowanego przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa.

W konkursie brała udział młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie, Świebodzinie, Nowej Soli oraz ze Wschowy.

Celem konkursu było: poszerzenie wiedzy z zakresu historii i idei powstania Unii Europejskiej oraz wiedzy o krajach członkowskich, wzmocnienie poczucia tożsamości europejskiej.

Uczestnicy konkursu wykonywali zadania praktyczne i odpowiadali na pytania teoretyczne.

Najlepiej zadaniom sprostali uczniowie z SOSW w Świebodzinie. Miejsce II przypadło uczniom z SOSW w Nowej Soli, III – uczniom ze SOSW w Sulechowie i ze Wschowy.

Rozstrzygnięty został również konkurs na plakat związany z hasłem „Zabytki Europy”. Nagrodzone zostały prace: miejsce I ucznia ze Wschowy, II – z Sulechowa, III – z Nowej Soli, wyróżnienie – praca ze Świebodzina.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały zakupione ze środków finansowych projektów dotowanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz Urząd Miasta i Gminy Wschowa.

Joanna Chodorowska