You are currently viewing Praktyki wspomagane – umowy z zakładami pracy podpisane.

Praktyki wspomagane – umowy z zakładami pracy podpisane.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wrócili do kontynuacji zajęć w ramach praktyk wspomaganych. W dniach 27.09.2023 i 28.09.2023 roku zostały podpisane umowy o współpracy z pracodawcami

  • Piekarnia – Cukiernia Gierczak
  • Muzeum Ziemi Wschowskiej
  • Restauracja „Wschowianka”

Umowy zawierają między innymi zasady odbywania praktyk przez uczniów SOSW.
W ramach zajęć, do zakładów pracy uczniowie będą uczęszczać w grupach 2-4 osobowych. Z każdą grupą na praktyki uda się nauczyciel – trener pracy, który na miejscu będzie pomagał w nabywaniu umiejętności zawodowych i zaradności społecznej uczniów.
Celem praktyk wspomaganych jest zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, różnymi
rodzajami czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz umożliwienie uczniom sprawdzenia praktycznych umiejętności i wiedzy w naturalnych warunkach zakładu pracy. Dzięki zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji oraz wzrostu poczucia własnej wartości.