You are currently viewing Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu “Rehabilitacja 25plus”

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu “Rehabilitacja 25plus”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ze
środków PFRON. W ramach projektu uczestnicy – absolwenci SOSW
uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Zajęcia te mają na celu ukierunkowanie jej uczestników na rekreację i
zdrowie. Wspierając ich aktywność, torujemy im drogę do wykształcenia
zdrowych nawyków na całe życie. To nie tylko zdrowie i dobra zabawa, ale też
kompetencje niezbędne w życiu. Główne cele to kształtowanie zasad fair play,
dyscypliny, radzenia sobie z emocjami jakie niosą ze sobą sukcesy i porażki, a
w przypadku gier zespołowych współpracy w grupie, poprawę kondycji
fizycznej, rozwijanie samodzielności i samodyscypliny niepełnosprawnych,
usprawnienie koordynacji ruchowej, poprawę motoryki małej i dużej,
zaszczepienie zdrowego stylu życia oraz bycia formą rehabilitacji.