You are currently viewing „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”.

„Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”.

Projekt unijny w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

Powiat Wschowski i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, a dokładnie Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” realizuje projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć terapeutycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli przedszkola w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Bezpośrednimi odbiorcami są podopieczni Przedszkola Specjalnego nr 6 Kraina Tęczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Jest to grupa 47 dzieci, z których każde posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Projekt napisały przy wsparciu terapeutów i nauczycieli dyrektor Ośrodka Lucyna Kowalczykowska i nauczycielka przedszkola, arteterapeutka Adrianna Łeszyk.  

Zakres projektu obejmuje:

  • organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci – taniec terapeutyczny, zajęcia ceramiczne, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, alternatywne metody komunikacji (AAC), alpakoterapia  i hydroterapia połączona z zajęciami na basenie,
  • modernizację trzech sal do zajęć terapeutycznych,
  • zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci, w tym utworzenie integracyjnego placu zabaw,
  • szkolenia dla nauczycieli przedszkola.

Całkowity koszt realizacji projektu – 1.176.907,61 zł

w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 1.000.371,46 zł
  • wkład własny – 176.536,15 zł. 

Okres realizacji projektu: 1.12 2020 – 30.11.2021 

Projekt pt.„Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020