You are currently viewing Doświadczenia na lekcji chemii

Doświadczenia na lekcji chemii

Lekcja chemii to doświadczenia. Klasa 8 poznała już czym są wodorotlenki praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Przeprowadziła reakcje strąceniowe i otrzymała je w postaci osadu.