You are currently viewing Właściwy wybór – mniej odpadów

Właściwy wybór – mniej odpadów

Kontynuacją działań propagujących idee akcji „Sprzątanie świata” i hasła „Myślę, więc nie śmiecę”, było spotkanie z przedstawicielem Spółki Komunalnej we Wschowie, z panem Piotrem Dziełakowskim. Celem spotkania było utrwalenie umiejętności segregacji odpadów, ale również uświadomienie, że od naszych wyborów będzie zależała ilość odpadów w naszym gospodarstwie domowym. Dlatego należy dokonywać świadomych i słusznych wyborów już przy zakupie artykułu oraz wdrażać w życie ideę akcji „Sprzątanie świata” 2021 –  mniej odpadówzasadę 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj, odnawiaj).

Podczas spotkania poruszono również problem palenia śmieci w piecach centralnego ogrzewania oraz uświadomiono jaki wpływ to ma na stan naszego środowiska.

W spotkaniu brali udział uczniowie klas IV – VIII SP, kl. I BS i kl. I-III SPdP.

Organizatorzy

Joanna Chodorowska

Justyna Górczak