You are currently viewing 55-lecie SOSW we Wschowie

55-lecie SOSW we Wschowie

Nasza szkoła jest od wielu lat  inicjatorem i realizatorem wielu projektów międzynarodowych niemiecko i angielskojęzycznych Geszko, PNWM, Comenius, Erasmus, POWER. Mając świadomość jak wiele korzyści wynika z udziału w tych projektach niezmiennie rodzą się nowe pomysły współpracy międzynarodowej. Dają one możliwość uczniom i nauczycielom:

  • szansy na rozwój edukacyjny, ale również osobisty podopiecznych- to szansa na zdobycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych i społecznych,
  • poszerzenia świadomości kulturowej,
  • wymiany,  integracji i zawierania nowych przyjaźni z rówieśnikami,
  •  przezwyciężenia własnych kompleksów i uprzedzeń- uczy tolerancji i otwartości,
  •  poszerzenia świadomości kulturowej- poznania lokalnych zwyczajów, regionu oraz ludzi,
  • rozwijania swoich kompetencji językowych,
  • przeżycia niezwykłej przygody i dostarczenie niezapomnianych wrażeń,
  • rozwoju zawodowego nauczycieli, ich umiejętności językowych, obserwacji zajęć oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

Początek współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Niemiec przypada na lata 2011- 2014, wówczas to uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego byli uczestnikami projektu „GESZKO – Zdrowa szkoła i kształcenie”.

Po zakończeniu projektu GESZKO współpraca pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkół we Wschowie i Herrnhut nadal była kontynuowana przy wsparciu dotacji dla szkół w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Każde spotkanie młodzieży i nauczycieli jest poprzedzone spotkaniem kadry, gdzie następuje omówienie projektów realizowanych w danym roku.

Projekty realizowane w ramach PNWM w latach 2014-2022

– „Im więcej się znamy, tym lepiej rozumiemy” (wrzesień 2014 – Wschowa).

„Wspólne odkrywanie Górnych Łużyc” (czerwiec 2015 – Herrnhut)

–  „Skarby ziemi” (wrzesień 2015 – Wschowa)

„Kolorowy Tydzień” (maj 2016- Herrnhut).

„Cztery żywioły- ziemia, ogień, powietrze, woda”- (wrzesień- 2016- Wschowa)

–  „Zaczarowana Kraina”- ( maj 2017- Wschowa)

„Uwaga Budowa”- (wrzesień 2017 Hernchut)

– „ Ziemia naszym domem”-(kwiecień 2018- Wschowa)

„Państwa, miasta, rzeki”- (wrzesień 2018- Herrnhut)

– „Fotografia na zielono”- (maj 2019- Wschowa)

– „Zwyczaje świąteczne w Niemczech i Polsce” 2020- projekt  zawieszony z powodu pandemii Corona Virusa.

Projekty finansowane przez Agencję Narodową w ramach edukacji szkolnej

* programu Comenius akcja mobilność edukacyjna uczniów:

– w latach 2006-2009 „ Zmieniające się życie w zmieniającej się Europie” z partnerami z wielkiej Brytanii, Słowenii i Hiszpanii

– w latach 2011-2013 „Moje życie, Twoje życie, nasze życie” ze szkołami z Estonii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Szwecji

* programu Erasmus akcja mobilność edukacyjna

– w latach 2016-2018 „Integracja w inicjatywie” z partnerami z Finlandii, Niemiec i Estonii

* programu POWER akcja mobilność kadry edukacji szkolnej

– w latach 2018-2020 „Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy” – projekt celem rozwoju kompetencji językowych nauczycieli w zakresie nauki języka angielskiego – kurs w Dublinie – Irlandia i niemieckiego – kurs w Wiedniu – Austria