You are currently viewing Zajęcia z robotami

Zajęcia z robotami

W naszej szkole na dobre zadomowiły się dwa roboty Photon, zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Zadaniem robotów jest wprowadzenie uczniów w świat nowych technologii, rozwijanie ich kreatywności i zdolności logicznego myślenia oraz nauczanie podstaw programowania.

Zajęcia z robotami cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy mogą zobaczyć jak wydawane instrukcje kierują ich ruchem i aktywnością czujników.  Zajęcia przynoszą mnóstwo zabawy i kreatywnych pomysłów.