You are currently viewing „Seksualność osób niepełnosprawnych”

„Seksualność osób niepełnosprawnych”

W dniu 17 września 2021 roku w sali widowiskowej CKiW we Wschowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym we Wschowie „Seksualność osób niepełnosprawnych”. W realizacji konferencji wspierał nas i pomagał Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Wykłady prowadziła pani Izabela Fornalik – pedagożka specjalna,  edukatorka seksualna, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeutka CBT w procesie szkolenia, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu. Autorka licznych publikacji, między innymi książek: Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów oraz Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.
   Pierwsza część konferencji przeznaczona była dla rodziców uczniów SOSW , druga dla nauczycieli i wszystkich pracowników naszego Ośrodka oraz zaproszonych gości – pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Wschowy, pedagogów i psychologów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. W  konferencji uczestniczyło około 130 osób. 
Ogrom wiedzy i praktyczne wskazówki prelegenta będą wsparciem w codziennej pracy i interdyscyplinarnym podejściu do nauki, wychowania i wspierania osób niepełnosprawnych.