You are currently viewing Pies – przyjaciel czy zabawka?

Pies – przyjaciel czy zabawka?

Bezdomne psy to niestety nadal bardzo aktualny temat. Porzucanie zwierząt, zwłaszcza psów, spowodowane jest często niedostatkiem wiedzy oraz brakiem świadomości właścicieli tego, jakie są konsekwencje zakupu lub przygarnięcia psa. Czy decyzja o posiadaniu psa musi być przemyślana, czy może to być przypadkowy zakup lub prezent?! Na to pytanie oraz na pytania związane z opieką nad psem odpowiadał na spotkaniu z uczniami pan Piotr Dziełakowski  –  pracownik Spółki Komunalnej, opiekujący się Przytuliskiem zwierząt we Wschowie.

Spotkanie miało na celu uświadomić młodzieży, że pies i każde inne zwierzę to nie zabawka i nie maskotka. A każdy właściciel powinien znać podstawowe potrzeby swojego pupila oraz obowiązki wynikające z bycia odpowiedzialnym opiekunem. Dlatego, decyzja o nabyciu psa musi być świadoma i przemyślana.

Joanna Chodorowska