You are currently viewing <strong>Sadzimy las              </strong>

Sadzimy las             

W ramach współpracy z Leśnictwem Mały Bór, uczniowie Branżowej Szkoły oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w pracach sadzenia lasu. Jest to już tradycją, że wczesną wiosną zgłaszamy swoją gotowość i chęć pomocy w sadzeniu drzew. W tym roku wyznaczony teren obsadzaliśmy sadzonkami buka. Prace odbywają się pod czujnym okiem leśniczego pana Tomasza Urbańskiego, który od wielu lat jest dla uczniów SOSW przewodnikiem po „leśnych drogach”.

Uczestnictwo wsadzeniu lasu ma na celu inspirować młodzież do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, służyć ma budowaniu pozytywnych zachowań oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży.

Joanna Chodorowska