You are currently viewing Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym, pozaszkolnym oraz Internecie, a także posiadanie i korzystanie z używek z uwzględnieniem konsekwencji prawnych to temat spotkań, które odbyły się 25 października 2022r. w naszej szkole. Spotkania prowadzili funkcjonariusze: Policji aspirant Wioleta Dąbska i Straży Miejskiej komendant Witold Skorupiński.

Podczas wizyty były przeprowadzone rozmowy z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym, pozaszkolnym oraz Internecie i ich konsekwencji prawnych. Mówiono także o używkach; papierosach, e-papierosach i alkoholu podkreślając ich szkodliwość i zakaz korzystania z nich do 18 r.ż. a w sytuacji narkotyków i dopalaczy całkowity zakaz. Rozmowy realizowane były z podziałem na dwie grupy: młodszą  – klasy IV-VI SP oraz ZET i starszą – klasy I- III BS oraz SPdP.

Młodzieży przypomniano czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy są ich świadkami. Policjantka i Strażnik Miejski przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegali, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. skierowania sprawy do sądu, nadzoru kuratora. Uczniowie mieli także okazję do zadawania pytań, na które udzielono im wyczerpujących odpowiedzi.
Zaproszeni funkcjonariusze dużo mówili o odpowiedzialności prawnej nieletnich, pełnoletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz o zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania wyjaśniono uczniom czego nie powinni i nie mogą robić korzystając z Internetu. Nie można:

  • stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);
  • rejestrować filmów i zdjęć wbrew czyjejś woli;
  • publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć, wiadomości;
  • podszywać się pod inną osobę.

Mamy nadzieję, że swoiste lekcje prawa pozytywnie wpłyną na zachowanie uczniów. Zajęcia z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego ośrodka. Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za wizytę w naszej placówce.

  • Spotkanie zorganizowała psycholog Lucyna Jagoda Zielnica
  • Autor: Lucyna Jagoda Zielnica