You are currently viewing Kursy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

Kursy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

Kurs obsługi kasy fiskalnej

W  dniach 9 i 10 czerwca  uczeń  naszej szkoły wziął udział w kursie obsługi kasy fiskalnej  w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Podczas zajęć, które obejmowały część teoretyczną i praktyczną poznał przepisy prawne dotyczące zakupu, rejestrowania i użytkowania kasy fiskalnej, nauczył się programować kasę, nadawać nazwę podmiotu – sprzedawcy, wprowadzać nazwy towarów  i usług, udzielać rabatów, dokonywać sprzedaży i drukować paragony oraz raporty dzienne  i miesięczne. Kurs zakończył się egzaminem, który zdał oraz otrzymał  certyfikat potwierdzający nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności praktyczne. Zaświadczenie te z pewnością będzie wykorzystane podczas tworzenia CV.

Kurs prawa jazdy kategorii B

W lipcu, troje uczniów naszej szkoły  rozpoczęło  kurs  prawa jazdy kategorii B, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Dla uczestników projektu  jest  on bezpłatny  i uwzględnia badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz egzamin wewnętrzny  po zakończeniu szkolenia. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczniowie zdobędą wiedzę  z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad obowiązujących na egzaminie państwowym oraz będą doskonalić umiejętności prowadzenia pojazdu. Planowany termin zakończenia kursu to październik  2021 roku.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminie i szybkiego uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Kurs – operator wózka widłowego

W dniu 01.10.2021 roku dwoje uczniów naszej szkoły rozpoczęło  kurs operatora wózków widłowych w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

W programie kursu uwzględniono wiadomości o dozorze technicznym, klasyfikację, budowę i eksploatację wózków widłowych, wiedzę z zakresu BHP oraz naukę jazdy i manewrowania.

Zdobyte uprawnienia przez naszych uczniów dadzą im większe możliwości na rynku pracy. Obecnie operatorzy wózków widłowych są poszukiwani do pracy w centrach zaopatrzenia,  magazynach lub hurtowniach budowlanych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.