You are currently viewing Zajęcia z AAC

Zajęcia z AAC

Kontynuujemy zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w ramach projektu “Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dzięki dotacji otrzymaliśmy wiele pomocnych i niezbędnych narzędzi do prowadzenia skutecznej terapii z dziećmi, między innymi: komunikatory z symbolami graficznymi i dźwiękowymi, specjalistyczne programy do pracy z dziećmi z autyzmem, programy multimedialne, oprogramowanie Boardmaker (symbole graficzne wykorzystywane do komunikacji, sygnalizowania potrzeb przez dzieci, do nauki budowania zdań, czytania uczestniczącego, itp.). Zakupiono monitory interaktywne oraz tablety. Zaopatrzono gabinety logopedyczne w sprzęt do tworzenia pomocy terapeutycznych z zakresu AAC (drukarka, bindownica). Wszystkie narzędzia i materiały posłużą do kontynuowania dalszej wieloletniej terapii dzieci z naszego przedszkola „Kraina Tęczy”.

Dorota Rygusik- Matelska- realizator projektu, logopeda SOSW

Projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020