You are currently viewing Wycieczka do Gniezna i Biskupina

Wycieczka do Gniezna i Biskupina

W ramach realizacji projektu „Wschowa – Miasto Królewskie” Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, z dotacją ze Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Gminy Wschowa  w ramach zadania publicznego  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego”, uczniowie Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły i Szkoły Przyspasabiającej do Pracy wzięli udział w wycieczce do Gniezna i Biskupina. W Gnieźnie młodzież zwiedzała Wzgórze Lecha z Katedrą Gnieźnieńską, która była świadkiem koronacji królów, w tym pierwszego koronowanego króla Polski Bolesław Chrobrego. Tu również uczniowie zapoznali się z historią początków Kościoła w Polsce oraz dynastii Piastów. Wizyta w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie przybliżyła dzieje osadnictwa w Polsce od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza.

Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych emocji i wrażeń, była „żywą lekcją historii”.

Joanna Chodorowska