You are currently viewing VI WSCHOWSKI MARSZ AKCEPTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VI WSCHOWSKI MARSZ AKCEPTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po raz szósty, 12 maja 2022r., ulicami naszego miasta przeszedł Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość obchodzona była w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten jest doskonałą okazją do poznania środowiska osób z niepełnosprawnościami, zrozumienia ich problemów i potrzeb. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Święto jest też okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier, z którymi wciąż się borykają.
W marszu uczestniczyli mieszkańcy Wschowy, uczniowie i przedszkolaki z terenu gminy, nauczyciele i pracownicy oświaty, przedstawiciele służb mundurowych oraz przedstawiciele Gminy Wschowa i Powiatu Wschowskiego.
Tegoroczne hasło marszu brzmiało ,, Wszystkie dzieci nasze są…” i było nawiązaniem do sytuacji panującej w Ukrainie. Oprócz akceptacji osób z niepełnosprawnościami chcieliśmy wyrazić swoją sympatię i aprobatę wobec dzieci z Ukrainy, które są podopiecznymi placówek oświatowych naszego powiatu.
Podczas marszu zbieraliśmy artykuły plastyczne i pomoce kreatywne, które zostaną przekazane do świetlicy integracyjnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie oraz do rodzin objętych opieką przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.
Frekwencja marszu była zadziwiająca, co przyczyniło się do tego, że na wschowskich ulicach było głośno, kolorowo i wesoło. Tradycyjnie już na Rynku przed ratuszem wypuściliśmy baloniki z helem, podziwialiśmy występ mażoretek oraz wysłuchaliśmy piosenki ,, Wszystkie dzieci nasze są” w wykonaniu grupy tanecznej ,,Wiercipięty” działającej przy naszym SOSW. Uczestnicy marszu wykonali graffiti – serce pomarańczowe i niebiesko-żółte, które były symbolem tegorocznego marszu. Uwieńczeniem była zabawa integracyjna, którą prowadził gość specjalny – Pani Ida Ochocka – aktorka i założycielka Teatru Idy Ochockiej w Zielonej Górze.

Justyna Frąckowiak