You are currently viewing TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM „KRAINA TĘCZY”

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM „KRAINA TĘCZY”

W ramach projektu “Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Przedszkolu Specjalnym Nr 6 „Kraina Tęczy” prowadzone są zajęcia z  Treningu Umiejętności Społecznych.

W czasie tych zajęć prowadzonych w formie zabawy dzieci rozwijają się wielopłaszczyznowo oraz wdrażają do dostosowania się regułom obowiązującym w grupie społecznej. Jedną z form prowadzonych zajęć są zabawy tematyczne. Ta forma zajęć wynika z naturalnej chęci bycia „dorosłym” przez dzieci. Podczas zabawy tematycznej dzieci odtwarzają rzeczywistość otaczającego świata, naśladują zachowania dorosłych, poznają normy społeczne. Ponadto uczestnicząc w zabawie udoskonalają umiejętności motoryczne, emocjonalne i językowe.

Poznawanie różnych ról społecznych przez nasze dzieci odbywa się w warunkach dla nich bezpiecznych, w atmosferze akceptacji i motywacji. Dzieci mają możliwość ćwiczenia określonej sytuacji w różnych wariantach, przerwania zabawy, wielu powtórzeń. Oprócz tego poznają schemat zachowania się w danej sytuacji, co znacząco wpłynie na zmniejszenie się u nich lęku w życiowej rzeczywistości.

W naszym przedszkolu dzieci bawiły się w :

– dom (nakrywanie do stołu, przyjęcie urodzinowe)

– sklep (zakupy w sklepie spożywczym)

– wizytę u lekarza.

Ta forma zajęć sprawia naszym podopiecznym ogromną frajdę, wyzwala różne formy aktywności , inspiruje do samodzielności i kreatywności.

Renata Rokicka – realizatorka projektu

Projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020