You are currently viewing Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach #LaboratoriaPrzyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów może uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Nasza szkoła otrzymała na zakup nowoczesnego sprzętu 30 000, 00 zł, za które zakupiono m.in. drukarkę 3D, nowoczesny sprzęt do nagrywania i fotografowania, Lego z serii Education czy roboty edukacyjne „Photon”.

Sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas zajęć techniki, matematyki, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, a także podczas zajęć rozwijających zainteresowania. Zajęcia będą prowadzone w sposób angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Laboratoria Przyszłości = nowoczesna szkoła!

Uczniowie już zobaczyli sprzęt, już zapoznają się z jego możliwościami, już sprawdzają jak działa.

Więcej o programie w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/laboratoria