You are currently viewing APEL SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

APEL SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

9 września, odbył się w naszej szkole apel Szkolnej Kasy Oszczędności, na którym
przywitano nowych członków SKO, a całą społeczność szkoły podstawowej zachęcano
do oszczędzania pieniędzy na książeczkach oszczędnościowych. Uczniowie dowiedzieli
się w jaki sposób oszczędzamy własne pieniążki w szkole oraz co planowanie jest w
roku szkolnym 2022/2023 w ramach działalności SKO.

M. Staniszewska – Skuriat, Maria Hatka