You are currently viewing Terapeutyczna moc drzew

Terapeutyczna moc drzew

O pozytywnym wpływie drzew na ludzki organizm wiadomo już od dawna. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew, z dala od miast i samochodów, ma właściwości terapeutyczne. Odpręża, relaksuje, wycisza. Poprawia dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny.

Silwoterapia jest propozycją takiej terapii, która wykorzystuje jako swe narzędzie drzewa i lasy. W wielu kulturach niektórym gatunkom drzew przypisywano i przypisuje się magiczne wręcz właściwości. Trudno się temu dziwić, gdyż już samo piękno lasów potrafi oczarować złaknionych kontaktu z naturą wędrowców.

Od września nasze przedszkolaki mają możliwość obcowania z przyrodą podczas cotygodniowych wyjazdów do pobliskich lasów. Zajęcia z silwoterapii odbywają się w ramach projektu unijnego „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”, realizowanego przez Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” oraz Starostwo Powiatowe we Wschowie.

Najprostszą formą terapii był spacer leśnymi ścieżkami, odpoczynek w cieniu drzew oraz przysłuchiwanie się szumom wiatru i śpiewom ptaków. Kolejnym etapem był bezpośredni kontakt z drzewami poprzez ich sensoryczne odczuwanie, czyli dotykanie, oglądanie i wsłuchiwanie się w ich dźwięki, masaż korą, szyszkami czy żołędziami. Naszym podopiecznym bardzo podobał się spacer bosymi stopami po „ścieżkach” wykonanych z igliwia, liści, żołędzi, szyszek, kawałków kory. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci zdobyły nowe doświadczenia zmysłowe, wzrosła ich wiedza o otaczającym świecie, poprawiła się koncentracja uwagi, umiejętność słuchania i czucia powierzchniowego. Obcowanie z przyrodą przyniosło dzieciom dużo radości, uśmiechów i niezapomnianych wrażeń.

Małgorzata Jaworowska- realizator i nauczycielka Przedszkola

Projekt pt.Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020