You are currently viewing <strong>„Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”</strong>

„Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Zielonej Górze realizuje w województwie lubuskim program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Kto może skorzystać?

  • Instytucje publiczne,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Instytucje kultury.

Na czym polega dofinansowanie?

Jeśli zatrudnisz osobę z niepełnosprawnością po podpisaniu umowy z PFRON w sprawie realizacji programu lub 90 dni przed złożeniem wniosku i będzie pracować w Twojej instytucji przynajmniej przez 1 rok, możesz otrzymać do 34.000,00 zł na następujące zadania:

  • wyposażenie stanowiska pracy;
  • adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy;
  • adaptację lub kupno urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy;
  • zakup oprogramowania oraz urządzeń technologicznych przystosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
  • szkolenie dla pracownika z niepełnosprawnością;
  • szkolenie dla pracowników Twojej instytucji z pomocy w pracy zatrudnionej osobie z niepełnosprawnością;
  • organizację dowozu pracownika z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do pracy i powrotu z pracy do domu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składasz do Oddziału PFRON w Zielonej Górze.

Dane teleadresowe:

ul. Bohaterów Westerplatte 11

65-034 Zielona Góra

Telefon: 68 42 27 800

e-mail: zielonagora@pfron.org.pl

Termin składania wniosków

Do 31 grudnia 2024 roku.

Więcej informacji na temat programu

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/

Zapraszamy również do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).