You are currently viewing <strong>Spotkania NORDIG WALKING</strong>

Spotkania NORDIG WALKING

Spotkania odbywały się w ramach projektu „Na przekór schematom.
Samodzielni w zabawie – kreatywni w życiu” finansowanego przez Fundację PZU.

Zajęcia miały na celu propagowanie wśród młodzieży spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, ciekawy oraz w grupie rówieśników. Była to okazja do popularyzowania oraz nauki innej, nieznanej dla beneficjentów formy aktywności fizycznej. W celu organizacji zajęć zakupiono dla każdego uczestnika kij do Nordic  Walking. W cotygodniowych zajęciach brała udział grupa 10 beneficjentów. Ze względu na  różnie możliwości  kondycyjne uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Nordic Walking to w istocie tylko nieco ulepszone chodzenie, zwykły marsz, którego tempo dostosowaliśmy do grupy uczestników. Trasa zajęć przebiegała na obszarach położonych na obrzeżach miasta.
Była to okazja do poznawania nowych terenów i przebywania na świeżym powietrzu wśród przyrody.