You are currently viewing Powiatowe Targi Zawodowe

Powiatowe Targi Zawodowe

Dnia 27 kwietnia 2022 roku uczniowie  Branżowej Szkoły I st. i uczniowie klas I-II i II-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w  Powiatowych Targach Zawodowych pod hasłem „Dobry zawód otwiera wiele drzwi”. Targi to element unijnego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim”.

Podczas pobytu uczestniczyliśmy w forum  „Edukacja i doradztwo zawodowe moim kluczem do sukcesu zawodowego”, podczas którego zajęcia warsztatowe poprowadził pan Łukasz Wojtacha z Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju w Zielonej Górze. Po zakończeniu zajęć udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie mieliśmy okazję do bezpośrednich spotkań z pracodawcami, porozmawiania o stanowiskach pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz perspektywach zatrudnienia.

Impreza zgromadziła kilkunastu wystawców, wśród których znalazły się firmy i instytucje mające swoje siedziby na terenie powiatu wschowskiego

Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w Powiatowych Targach Zawodowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.