You are currently viewing Sadzimy las             

Sadzimy las             

W ramach współpracy z Leśnictwem Mały Bór, uczniowie naszego Ośrodka oraz uczestnicy programu „Rehabilitacja 25 plus” wzięli udział w sadzeniu lasu.  Jest to już tradycja, kontynuowana od ponad 20 lat. W tym roku wyznaczony teren obsadzaliśmy sadzonkami buka. Prace odbywały się pod czujnym okiem leśniczego pana Tomasza Urbańskiego, który od wielu lat jest dla uczniów SOSW przewodnikiem po „leśnych drogach”.

Po zakończeniu prac uczniowie wspólnie spędzili czas, piekąc kiełbaski nad ogniskiem. Uczestnictwo wsadzeniu lasu ma na celu inspirować młodzież do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, służyć ma budowaniu pozytywnych zachowań oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży.

Joanna Chodorowska