You are currently viewing Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe w świetlicy prowadzone i realizowane są systematycznie, w godzinach od 8.00 do 15.00 według rocznego planu zajęć świetlicowych. Celem pracy w naszej świetlicy jest stwarzanie odpowiednich warunków do efektywnego i aktywnego spędzania czasu pozalekcyjnego naszych uczniów.
Różnorodność zajęć i aktywizujące metody pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz proponowane przez wychowawców zajęcia tematyczne stwarzają dzieciom możliwość rozwijania ich indywidualnych zainteresowań.
Istotnym elementem naszych działań jest pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, szacunku i wzajemnej życzliwości oraz integracja poprzez wspólną zabawę.
Prowadzone zajęcia świetlicowe dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku w sali świetlicowej, na placu zabaw oraz boisku. Świetlica szkolna wyposażona jest w gry i zabawki edukacyjne, książki, układanki, materiały do zajęć plastycznych i technicznych.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.