You are currently viewing Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

Zajęcia plastyczne

Już kolejny rok w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie odbywa się pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, który finansowany jest ze środków PFRON. W ramach tego projektu uczestnicy – absolwenci naszej szkoły uczestniczą w różnych zajęciach, m.in. w zajęciach plastycznych. Dzięki dotacji możliwe jest zakupienie materiałów umożliwiających realizację przeróżnych plastycznych pomysłów.

Nie od dziś wiadomo, że działania artystyczne (plastyczne) mają pozytywny wpływ na człowieka: wyciszają, uspokajają, dają poczucie spełnienia. Praca w grupie również działa terapeutycznie i ma wpływ na podniesienie poziomu własnej wartości. Każdy osiąga tu jakiś „sukces”. Pięknie wykonane prace, które można zabrać do domu lub podarować komuś jako prezent są dowodem na to jak produktywnie i twórczo można spędzić czas. Dobór technik i tematyka wykonywanych prac powoduje, że każdy bez względu na to jakie ma predyspozycje manualne, potrafi wykonać coś, co jest naprawdę wartościowe.