You are currently viewing Rozstrzygnięcie konkursu SKO.

Rozstrzygnięcie konkursu SKO.

W maju 2022 r. w Szkole Podstawowej przy SOSW we Wschowie, został ogłoszony międzyklasowy konkurs nt. „Projekt graficznego skarbca bankowego”. Laureatami została klasa V, VI, VII ZET, która wykazała się dużą kreatywnością. Gratulujemy.

                                                                  M. Staniszewska – Skuriat, M. Hatka