You are currently viewing Praktyki wspomagane

Praktyki wspomagane

Praktyki wspomagane są dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przede wszystkim możliwością nauki różnych umiejętności wykonywanych na różnych stanowiskach pracy na miarę swoich możliwości, są również sprawdzeniem i wykorzystaniem opanowanej dotychczas wiedzy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w tym roku szkolnym, uczestniczenie w praktykach było mocno ograniczone. Jednak dzięki współpracy z zakładami pracy udało się  kilku grupom wziąć udział w praktykach, co młodzież Szkoły Przysposabiającej do Pracy czyni zawsze z zaangażowaniem, ogromną chęcią do pracy i radością.

Grupy odbywały praktyki w Piekarni-Cukierni Gierczak, w Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz w Restauracji Wschowianka. Właścicielom oraz pracownikom wymienionych zakładów pracy bardzo dziękujemy za pomoc, zrozumienie, uśmiech i pomocną dłoń oraz wsparcie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Liczymy na dalszą współpracę i mamy nadzieję, że umiejętności zdobywane przez naszych uczniów na praktykach stopniowo wpływają na usprawnienie pracy oraz dają tak jak nam, mnóstwo satysfakcji  i zadowolenia.