You are currently viewing Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Dnia 24 stycznia 2024r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej
do Pracy oraz klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej uczestniczyli w
warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie przeprowadził pan Dariusz Romanowicz.
Podczas warsztatów omówiono i przećwiczono: wzywanie
karetki pogotowia – rozmowy z dyspozytorem, układanie
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, resuscytację
krążeniowo-oddechową, zasady postępowania w
przypadku najczęściej spotykanych w szkole urazów – skaleczeń
oraz krwotoku z nosa.
Jako utrwalenie zdobytej wiedzy i podsumowanie szkolenia,
uczniowie w grupach rozwiązywali krzyżówki dotyczące
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Anna Zawadzka
Dariusz Romanowicz